Balthzar version 24.2 

Anderstorp, Mars 2024.

Version nr 2 för året är släppt och nedan finns en sammanfattning  av de större funktioner och förbättringar som finns med i denna version. Längst ner finns också en länk till den mer detaljerade utvecklingsloggen som nu fått ett nytt utseende.

Balthzar - Maintmaster

Från och med denna version finns en integration mellan Balthzar och Maintmaster. Integrationen innebär bla att:
 • Drifttimmar/skott kan skickas från Balthzar till Maintmaster
 • Underhållsaktiviteter som skapas i Maintmaster kan utföras i Balthzar i modulen interna aktiviteter.

Balthzar - Visualiseringar

I webbgränssnittet finns ett par nya Visualiseringsbilder tillgängliga
 • 3 Kassationsöversikter
 • TAK/OEE, producerat antal

Balthzar - Pushnotiser

Som ett kraftfullt sätt att skicka meddelanden finns nu möjlighet till pushnotiser från Balthzar till din mobil. Meddelanden kan skickas vid tex nedan händelser. 
 • Eskalering vid maskinstopp
 • ANDON-meddelande via interna aktiviteter
 • Avvikelsemeddelanden från Interna aktiviteter
Vill du veta mer så hör av dig till vår support.

Utvecklingsloggen

Utvecklingsloggen visar lite mer i detalj vad som finns med i versionen. Den har fått nytt utseende och du når den via länken nedan.

Länk till utvecklingsloggen
 • devbzx21com_machines_zone_3ipad
 • devbzx21com_machines_zone_3ipad-1
 • devbzx21com_machines_zone_3ipad-2
 • devbzx21com_machines_zone_3ipad-3