Installation av hårdvara, Balthzar

En vanlig industrielektriker gör normalt jobbet!

Balthzar - Hårdvara i maskin

Balthzar kan hämta information från maskiner på en mängd oilka sätt. Nedan  beskrivs inkoppling via IO-modul

Följande sätt är vanliga:
 • Via digital IO-modul som sätts i maskinen.
 • Direkt mot maskinen via tex OPC/UA - protokoll
  ​​​​​​​

  Signaler från maskinen


  Oavsett inkopplingssätt så finns det ett antal grundläggande signaler som Balthzar behöver för att kunna fungera på ett bra sätt. 
 • Driftsignal som talar om status på maskinen (om den går eller ej)
 • Cykelräknare att använda om Balthzar skall räkna producerat antal
 • Signal för automatiska stopporsaker (om detta skall användas)
 • Signal som talar om vilken sida/palett  som bearbetas just nu. (För palettbaserade maskiner)
Alla ovanstående är inte obligatoriska. Vid korta cykeltider kan det tex räcka att ha en cykelräknare och därmed hoppa över driftsignalen.

Inkoppling Moxa IOLogik 1210

Prisvärd modul med 16 digitala ingångar. Varianter finns med mix av in/utgångar, digitala/analoga portar

 • Monteras normalt i maskinens eget skåp
 • monteras på Din-skena
 • Spänninngsmatas med 10-30V DC
 • Nätverkskopplas  via kabel
 • Har 2 nätverksportar (kan kaskadkopplas)
 • Cykelräknare kopplas till IO/0
 • Övriga eventuella räknare kopplas till IO/1-IO/4
 • Driftsignal kopplas till IO/5
 • Vid palettsystem två platser , IO/6
 • Eventuella automatiska stopporsaker IO/7-IO/15
 • Kommunikation till Moxa OPC-server, MODBUS/TCP
För detaljerad information se:
​​​​​​​MoxaIOLOGIK

Att tänka på:
​​​​​​​-


Inkoppling Advantech ADAM 6052

Stabil modul med 8 digitala ingångar + 8 digitala utgångar.
Varianter finns med mix av in/utgångar, digitala/analoga portar
 • Monteras normalt i maskinens eget skåp
 • monteras på Din-skena
 • Spänninngsmatas med 10-30V DC
 • Nätverkskopplas  via kabel
 • Har 1 nätverksport
 • Cykelräknare kopplas till IO/0
 • Övriga eventuella räknare kopplas till IO/1-IO/4
 • Driftsignal kopplas till IO/5
 • Vid palettsystem två platser , IO/6
 • Eventuella automatiska stopporsak IO/7
 • Kommunikation via MODBUS/TCP, UDP, MQTT
För detaljerad information se:
Advantech6052

Att tänka på:
​​​​​​​Se till att alla jord/signal jord är kopplade.
Behöver byglas om till - "wet contact" för enkel inkoppling


Inkoppling Advantech Wise 4050

Modul för inkoppling via wifi. Varianter finns med mix av in/utgångar, digitala/analoga portar
 • 4 digitala ingångar
 • 4  digitala utgångar
 • Monteras normalt i maskinens eget skåp
 • Monteras på Din-skena
 • Spänninngsmatas med 10-30V DC
 • Nätverkskopplas  via WiFi
 • Cykelräknare kopplas till IO/0
 • Övrig eventuell räknare kopplas till IO/1
 • Driftsignal kopplas till IO/3
 • Vid palettsystem två platser , IO/4
 • Eventuella automatiska stopporsak IO/4
 • Kommunikation via MODBUS/TCP, HTTP, MQTT
För detaljerad information se:
AdvantechWise

Att tänka på:
Köp en antennkabel så att antenn kan monteras utanpå maskinskåpet. Nuvarande antenn skruvas bort och monteras utanpå.