Utbildning BZX21

Nedan finns ett antal introduktionsfilmer/utbildningsfilmer i vår webbaserade klient.
De är huvudsakligen tänkta som en repetition för personer som gått utbildning men fungerar givetvis i de flesta fall utan förkunskaper..Lycka till!

BZX21 - Komma igång - inloggning

Starta Balthzar

Hur startar man och loggar in.

BZX21 - introduktion - operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnittet

Kort introduktion till det som operatören använder i sitt dagliga arbete.

Operatörsgränssnittet -utför intern aktivitet

Visar hur intern aktivitet utförs i webbklienten

--------------