Installation av Balthzar

Med lite kunskap och behörighet installerar du enkelt själv Balthzar på din egen dator!

Balthzar - installera enkelt

För att installera Client eller eTouch på en ny dator - använd nedanstående länk för att ladda ner ditt installationspaket. Packa upp ZIP-filen och kör installationsprogrammet - balthzar.exe. En video som beskriver hur man gör finns här till vänster (engelska)
OBS!
Detta installationspaket fungerar endast om man har version 20.0.19 av Balthzar eller nyare. Har du en äldre version så kontakta vår support.

Balthzar_installation_package ​​​​​​​


Tänk på följande vid installation:
 • Installera om möjligt i den mapp som föreslås ( C:\Balthzar\client)
 • Du behöver både läs-och skrivbehörighet i mappen där balthzar installerats.
 • Installationen skapar tre genvägar, en till respektive Client, eTouch och Dashboard
Första gången du kör Balthzar:
 • Skapa en serveradress genom att klicka på +-tecknet (se bild till vänster som exempel). Ange sedan ett eget namn på servern, dess adresssamt ditt företags id. Är du osäker så kontaka vår support)
 • Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Saknar du detta så kontakta din systemansvarige eller vår support)
 • Uppdatera programvaran så att du får den version som är bäst lämpad för just ditt företag. (Administration-Uppdatera - Ladda ner)

Webbklient

Använder ni balthzar webbklient behövs ingen uppdatering av klienten. När servern är uppdaterad kommer allla automatiskt att få den nya webbklienten. I vissa webbläsare kan en "refresh" omläsning av sidan behövas.

Manuell nedladdning av senaste buggfixen


Via nedanståend länk kan den senaste buggfixen laddas ner manuellt. Den kan bara användas om du har den senaste versionen installerad på din server. Du måste sedan manuellt packa upp filen till den plats där Balthzar finns installerat (oftast C:\balthzar\client). Denna metod är särskilt användbar om Balthzar körs på en Citrix eller Terminalserver.
​​​​​​​
Balthzar_latest_buggfix


Frågor och svar kring installation av Balthzar


 • Datorn/Datorerna kopplade till utrustningen
  • Vilket operativsystem kör datorn/erna som är kopplade till utrustningen?
   Windows 7 eller högre om installerad klient . Om webblösning, valfri med ”modern” webbläsare
  • Klient för systemet? Fet klient, browser?
   Båda varianterna finns
  • Patchning är ett krav hos oss. Synpunkter?
   Inga synpunkter, möjligtvis tidpunkt på dygnet
  • OK att köra virusskydd på datorn?
   Ja
  • Vem levererar datorn? Leverantören? Någon annan?
   Ni bestämmer. Vi har inga synpunkter
  • Fabrikat på datorer? 
   Kunden bestämmer. Vi har inga synpunkter
  • Har vi tillgång till alla installationsmedia?
   Ja
  • Finns någon annan kritisk komponent kopplad till datorn, tex hårdvaruelås?
   Nej
 • Utskrifter
  • Hur skickas utskrifter om det finns sådana?
   Utskrifter sker från Balthzarserver
  • Etikettutskrifter? Hur görs dessa? Interface?
   Utskrift oftast via tredjepartprodukt, tex Nicelabel eller Bartender
  • Utskrift av pallflaggor, hur görs det?
   Via rapporter som finns i Balthzar som ni själva kan justera design på.
 • Integrationer och kopplingar
  • Integration med andra kring system som affärssystem, dokumenthantering etc. Vad supportas och vad föredrar ni?
   Kunden bestämmer metod för integration. Integrationen sker alltid via Balthzarserver, ej direkt från klient, en integrationspunkt.
 • Servermiljöer och databaser
  • Beskriv databaskrav.
   MS SQL server, 2012 eller nyare. Expressversion fungerar för små installationer
  • Har vi access till information i databasen?
   Ja, kunden äger all data
  • Om lösningen ligger i molnet beskriv hur vi kan få ut informationen vid en avveckling.
   I form av en backup på databasen
 • Informationssäkerhet och säkerhet
  • Backup av data – Beskriv hur det görs. Recept, loggar, mätvärden etc.
   Styrs av hur backup sätts upp på databasen.
  • Finns någon lokal lagring på klienterna?
   Viss information lagras i syfte att förbättra prestanda. Den finns dock alltid på server och ersätts vid behov automatiskt.
  • Hur vill ni ha access till vår miljö för fjärrsupport?
   Ni bestämmer metod. Helst via Teamviewer om vi får bestämma
  • Hur hanteras användarkonton i systemet? AD koppling? Lösenord?
   Antingen med egna konton/lösenord i Balthzar eller med koppling till AD-konto
  • Finns några licensnycklar, hårdvarulås etc?
   Nej
 • Koppling mot maskinlinje/utrustning
  • Interface mot PLC eller liknande? USB, RS232, IEEE, IP etc.
   Beskriv gärna vilka tekniker som stöds.
   Följande stöds idag via nätverket
   -IO moduler via ethernet, tex MOXA, Advantech mfl
   -OPC DA via valfri OPC-server/servrar
   -OPC UA
   -UDP
   -MQTT
   -Filhämtning/läsning via HTTP/TCP
   -Filläsning
   -via DB-anrop
 • Nätverk
  • Finns det nätverk internt i utrustningen/linjen mellan ingående delar?
   Nej
  • Isåfall hur konfigureras det?
  • Krav på fast IP?
   Ja för vissa typer av kommunikation
  • Öppning i brandvägg för access mot server/molntjänst?
   Klienter kommunicerar via http/https så dessa portar måste vara öppna
   Portar internt måste vara öppna så att kommunikation fungerar mot maskiner
 • Generellt
  • Finns en systemskiss som beskriver hur systemet är uppsatt?
   Ja, görs i samband med installation
  • Finns skiss hur information flödar till/från systemet?
   Ja, levereras i samband med installation