Dokumentation

Nedan finns länkar till hjälpfiler på svenska och engelska. Dessa når man även från klienten via menyalternativet "Hjälp".

Dokumentation svenska

Klicka på bilden till vänster för att komma till den svenska dokumentationen.


Dokumentation engelska

Klicka på bilden till vänster för att komma till den engelska dokumentationen.