Utbildning på systemet

Vi genomför hela tiden utbildningar hos våra kunder för att de skall bli bättre på att använda vårt system. Nedan finns några enkla videofilmer inom olika områden. De är huvudsakligen tänkta som en repetition för personer som gått utbildning men fungerar givetvis i de flesta fall utan förkunskaper..

Allmänt om systemet

Balthzar Client - introduktion

Balthzar Client

Kort introduktion till Balthzar Client.

Balthzar Client - översikter

Balthzar Client

Visar hur man kan anpassa översikter i Balthzar.

Balthzar Client - rapporthantering

Balthzar Client

Visar hur man hanterar rapporter i Balthzar, schemaläggning mm.

Balthzar Client - Manuell hantering av artiklar och order.

Beskriver hur man sätter upp balthzar för att starta order via artikel eller manuellt registrerad order. Detta kan användas om man inte har en integration med sitt affärssystem.

Administration av systemet - Kalendrar

Balthzar Administration - Utöka kalender

Visar hur man enkelt utökar kalendern i Balthzar.

Balthzar Administration - Skapa Kalender

I denna video skapar vi en tvåskiftkalender helt från början.

Balthzar Administration -
Korrigera kalender

Vi visar i denna video hur man skapar undantag i sin kalender såsom ledighet och planerad övertid.

Administration av systemet - stopporsaker

Balthzar Administration -
​​​​​​​Skapa stopporsaker

Vi visar i denna video hur man skapar stopporsaker.

Balthzar Administration - Maskinspecifika stopporsaker

Visarhur man aktiverar funktionen samt hur man kopplar ihop maskin och stopporsak.

Administration av systemet - interna aktiviteter

Kommande video!

Balthzar Administration - Introduktion interna aktiviteter


Balthzar Administartion - Interna aktiviteter - Scheman


Balthzar Administartion - Interna aktiviteter - Checklistor


Kommande video!

Balthzar Administartion - Interna aktiviteter -
​​​​​​​Event


Kommande video!

Balthzar Administartion - Interna aktiviteter -
​​​​​​​Händelse,aktivitet


Kommande video!

Balthzar Administartion - Interna aktiviteter -
​​​​​​​Typer


Kommande video!

Balthzar Administartion - Interna aktiviteter -
​​​​​​​Utför vid maskin, 
​​​​​​​Varna vid maskin


Kommande video!

Balthzar Administartion - Interna aktiviteter -
​​​​​​​Användare


Kommande video!

Balthzar Administartion - Interna aktiviteter -
​​​​​​​Filer


Balthzar eTouch

Balthzar eTouch - Introduktion

Introduktion till eTouch. Beskriver enkelt de mest grundläggande funktionerna i eTouch.
Kommande video!

Balthzar eTouch - Hantera tillverkningsorder


Kommande video!

Balthzar eTouch - Starta order via artikel

Kommande video!

Balthzar eTouch - Kodning av stopp

Kommande video!

Balthzar eTouch - Dokumentvisning

Kommande video!

Balthzar eTouch - Utskrift av pallflaggor

Kommande video!

Balthzar eTouch - Manuell rapportering av kassation

Kommande video!

Balthzar eTouch - Manuell rapportering av prima antal.

Kommande video!

Balthzar eTouch - Hantering av ingående material

Kommande video!

Balthzar eTouch - Hantera avslutade ordrar

Kommande video!

Balthzar eTouch - Arbeta med interna aktiviteter

Balthzar Dashboard

Balthzar Dashboard - "Look and feel"

Introduktion kring möjligheter i Balthzar Dashboard.

Balthzar Dashboard - "Look and feel"

Introduktion kring möjligheter i Balthzar Dashboard.