Våra tjänster

Vi levererar idag alla typer av tjänster kring vårt system Balthzar.

Systemet!

Leverans och utveckling av vårt system Balthzar. Vi kan också ta fram specialfunktioner efter kundönskemål.

Tjänster! 

Projektledning, Installation och utbildning i Balthzar

Hårda grejor! 

Hårdvara i from av digitala IO-moduler samt annan utrustning levererar vi också. Vi använder dock enbart standardkomponenter så kunden väljer själv var han vill köpa dessa.