Uppdatering av Balthzar

För att uppdatera din Balthzar klient så kan man i de flesta fall följa nedanstående instruktioner. Får du problem på något sätt så kontakta vår support!

Balthzar - serveruppdatering

Om du har en lokal installation av Balthzar så måste din server uppdateras för att du skall kunna ladda ner en ny klient. Normalt görs denna uppdatering av vår personal. När servern är uppdaterad kommer vi att meddela detta.

Balthzar webbklient

Om webbklienten används kommer den att vara uppdaterad när servern uppdaterats. I vissa webbläsare kan en "refresh" ,omläsning, av sidan behövas

Balthzar - uppdatera din klient (client, eTouch mfl)

Updatera Balthzar Client
Gör enligt följande:
- Starta Balthzar Client och logga in.
- Välj Administartion-uppdatera i menyn
- Välj "Ladda ner"

Senaste version laddas ner och programmet skall starta om när allt är klart.


Uppdatera Balthzar eTouch

Uppdatering görs med följande steg:

- Starta Balthzar eTouch
- Klicka på loggan uppe till höger
- Välj "Ladda ner senaste version"

Aktuell version kommer nu att laddes ner och packas upp i programkatalogen. Programmet startas därefter om. Vid uppstart kontrollera att nytt versionsnummer visas. Detta syns i startbilden samt längst upp till vänster.

Uppdatera Balthzar Dashboard

Uppdatering görs med följande steg:

- Starta Balthzar Dashboard
- Tryck CTRL+M (För att få upp menyn)
- Välj "Ladda ner senaste version"

Aktuell version kommer nu att laddes ner och packas upp i programkatalogen. Programmet startas därefter om. Vid uppstart kontrollera att nytt versionsnummer visas. Detta syns i startbilden samt längst upp till vänster.
​​​​​​​

Manuell nedladdning av senaste version

I de fall som den automatiska uppdateringen inte fungerar ,vilket ibland är helt normalt (tex vid Citrix/Terminalserverlösningar), så kan nedladdning göras manuellt via nedanstående länk.


BALTHZAR_LATEST_VERSION