Balthzar, operatörens verktyg 

Det webbaserade gränssnittet gör att applikationen kan köras på valfri enhet med en webbläsare.
Ingen installation krävs utan det är bara att köra igång.


Körs applikationen på en surfplatta kan det se ut som till höger. Kunden kan enkelt själv anpassa innehållet till att passa olika behov. Stöd finns både för maskiner och manuella processer.

Responsivt gränssnitt

Skärmen består av ett antal olika sk widgets som läggs ut på skärmen. Indelning kan ske i flera kolumner och möjlighet finns även att ha flera sidor. Det är ett responsivt gränssnitt vilket innebär att det anpassar sig efter olika skärmstorlekar. Till höger syns systemet på en mobiltelefon och nedan samma maskin på en surfplatta..

Anpassning!

Kunden administrerar själv utsseende och funktioner som respektive maskin/manuell station skall ha. Nya funktioner och widgets tillkommer hela tiden. I nuläget finns 84 widgets tillgängliga.

Statuswidget:

Visar aktuell status på maskinen i % och tid för den valda tidshorisonten.

Okodade stopp:

Visar antal okodade stopp för aktuell skiftkod. Ett klick på knappen tar dig till kodning av stoppen.

Navigation:

Du väljer själv vilka funktioner du vill ha på respektive knapp. Ett 30-tal olika funktioner kan man hoppa till. Exempel på funktioner som stöds är utskrift pallflagga, utskrift etiketter, dokumentvisning, instämpling person/er, kassation mm.

Tillverkningsorder:

Du kan givetvis integrera Balthzar med affärssystemet. Då kommer tillverkningsordrar att finnas tillgängliga i Balthzar. Innehållet i denna widget kan kunden själv bestämma på egen hand.
​​​​​​​Finns ingen integration kan ordrar skapas direkt i Balthzar. Alternativt kan artiklar startas om mman inte vill registrera ordrar i förväg.

Grafer:

Vissa widgets är grafer av olika slag. Till vånster ett exempel på en kasstionsgraf

Instämpling
Systemet stödjer personstämpling på resurs. En eller flera personer kan stämpla in i en resurs. En person kan dessutom vara instämplad på flera resurser. Korrekt tidsfördelning görs av mantid.

Olika former av statistik
Widgets finns som visar olika typer av statistik. Just denna visar anläggninsutnyttjande.