Nyhetsbrev, Augusti 2020!

Anderstorp i augusti 2020.


Hej!

Förhoppningsvis har vi nu återvänt till jobbet efter skön och välbehövlig ledighet. I skenet av Covid 19 är det nog inte lätt att förutspå hur hösten kommer att se ut. Vi jobbar dock vidare med ständiga förbättringar i Balthzar. En av de stora nyherterna är att vi inom kort släpper en integration mot analysverktyget Power BI från Microsoft. Det ger helt nya analysmöjligheter av den data som finns i Balthzar. Mer finns att läsa under "Support/PowerBI".

Vi kommer under hösten också att skapa utbildningsvideos för stora delar av systemet. Det innebär att ni när som helst kan se hur man tex skapar eller förlänger en kalender. Dessa finner ni under "Support/utbildning". Ambitionen är inte att få någon Guldpalm i Cannes för dessa filmer utan att de skall vara enkla och tillräckligt bra.

Version 20.0.19 av Balthzar släpps under veckan och kommer att levereras till ett antal kunder. En sammanfattning av förändringarna redovisas nedan. Önskar ni få versionen levererad så skicka mail till vår support.

Vi vill också passa på att hälsa Nammo Sweden i Karlsborg välkomna som balthzaranvändare. De har sedan 2007 kört ett annat system och har nu valt att byta till Balthzar. De kommer att utöka sin installation till att omfatta i stort sett alla maskiner samt integrera med sitt affärssystem.

Ha de bra!

Med vänlig hälsning 
Delacroy AB

Per Lorentsson


Dokumentation online

Från och med denna version finns dokumentationen online. Man når den som vanligt under hjälp i klienten men även från hemsidan under "Support/Dokumentation"


Hantering av stopp som hastighetsförlust

På stopporsak kan man välja att stoppet skall påverka A% och inte T%. Detta har nu kompletterats med stöd i ett antal rapporter samt beräkningar i översikterna.


Meddelandegrupper

Man kan numera skapa nmeddelandegrupper och skicka schemalagda rapporter till en grupp. Detta förenklar mycket när man får förändringar i sin organisation.

Automatstart av tillverkningsorder

Funktion finns nu som automatiskt avslutar order vid uppnådd kvantitet samt startar nästa order i planeringen.

Dynamisk cykeltid beronde på bemanning

Funktion finns nu som automatiskt omberäknar cykeltiden beroende på faktisk bemanning. Detta ger en mer rättvis mätning i processer som är väldigt mantidsstyrda.

Styr stopporsak mot maskin

Man kan nu redan i administration av stopporsak styra orsaken mot en särkild maskin. Detta underlättar om koden enbart skall användas på denna enda maskin. Funktionen fungerar tillsammans med övrig logik i Balthzar. Särskilt användbart om automatiska stopporsaker kommer från maskinen.