Balthzar, Integrationer

Balthzar integrerar med många olika affärssystem. Förutom detta finns integrationer till andra typer av system. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

Integration Maintmaster

Via integration med underhållsssystemet maintmaster kan man bla göra följande:
​​​​​​​
-Skicka in driftstimmar  för maskiner in i Maintmaster
-Skicka skottantal på verktyg in i Maintmaster
​​​​​​​-Utföra aktiviteter skapade i Maintmaster i modulen interna aktiviteter i Balthzar

Integration Canea

Via integration med Canea dokumenthanteringssystem kan dokument skapade i Canea visas i Balthzar:

-Balthzar söker upp dokument kopplade till artikel/maskin  eller annat och kan visa dessa i Balthzar.