Utbildning på systemet

Vi genomför hela tiden utbildningar hos våra kunder för att de skall bli bättre på att använda vårt system. Nedn finns några enkla videofilmer inom olika områden. De är huvudsakligen tänkta som en repetion för personer som gått utbildning.

Balthzar Dashboard - "Look and feel"

Introduktion kring möjligheter i Balthzar Dashboard.

Balthzar Administration - Utöka kalender

Visar hur man enkelt utökar kalendern i Balthzar.

Balthzar Dashboard - "Look and feel"

Introduktion kring möjligheter i Balthzar Dashboard.