Installation av Balthzar

Med lite kunskap och behörighet installerar du enkelt själv Balthzar på din egen dator!

Balthzar - installera enkelt

För att installera Client eller eTouch på en ny dator - använd nedanstående länk för att ladda ner ditt installationspaket. Packa upp ZIP-filen och kör installationsprogrammet - setup.exe

Balthzar_installation_package 


Tänk på följande vid installation:
  • Installera om möjligt i den mapp som föreslås ( C:\Balthzar\client)
  • Du behöver både läs-och skrivbehörighet i mappen där balthzar installerats.
  • Första gången du startar Balthzar så måste du välja vilken applikation du skall köra. I de allra flesta fall skall du välja "balthzar_client"
Första gången du kör Balthzar:
  • Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Saknar du detta så kontakta din systemansvarige eller vår support)
  • Uppdatera programvaran så att du får den version som är bäst lämpad för just ditt företag. (Administration-Uppdatera - Ladda ner)

Manuell nedladdning av senaste buggfixen

Via nedanståend länk kan den senaste buggfixen laddas ner manuellt. Den kan bara användas om du har den senaste versionen installerad på idin server. Du måste sedan manuellt packa upp filen till den plast där Balthzar finns installerat (oftast C:\balthzar\client). Denna metod är särskilt användbar om Balthzar körs på en Citrix eller Terminalserver.


Balthzar_latest_buggfix