Installation av Balthzar

Med lite kunskap och behörighet installerar du enkelt själv Balthzar på din egen dator!

Balthzar - installera enkelt

För att installera Client eller eTouch på en ny dator - använd nedanstående länk för att ladda ner ditt installationspaket. Packa upp ZIP-filen och kör installationsprogrammet - balthzar.exe. En video som beskriver hur man gör finns här till vänster (engelska)
OBS!
Detta installationspaket fungerar endast om man har version 20.0.19 av Balthzar eller nyare. Har du en äldre version så kontakta vår support.

Balthzar_installation_package 


Tänk på följande vid installation:
  • Installera om möjligt i den mapp som föreslås ( C:\Balthzar\client)
  • Du behöver både läs-och skrivbehörighet i mappen där balthzar installerats.
  • Installationen skapar tre genvägar, en till respektive Client, eTouch och Dashboard
Första gången du kör Balthzar:
  • Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Saknar du detta så kontakta din systemansvarige eller vår support)
  • Uppdatera programvaran så att du får den version som är bäst lämpad för just ditt företag. (Administration-Uppdatera - Ladda ner)

Manuell nedladdning av senaste buggfixen


Via nedanståend länk kan den senaste buggfixen laddas ner manuellt. Den kan bara användas om du har den senaste versionen installerad på din server. Du måste sedan manuellt packa upp filen till den plats där Balthzar finns installerat (oftast C:\balthzar\client). Denna metod är särskilt användbar om Balthzar körs på en Citrix eller Terminalserver.
​​​​​​​
Balthzar_latest_buggfix